Analýzy a komentáře z měnových, komoditních a akciových trhů

ZPRÁVY Z TRHŮ

Kam môže ísť v roku 2017 ropa?

Nie som fanúšikom vydávania price-targetov, lebo si nemyslím, že sa dajú dopredu podchytiť všetky premenné, ktoré ovplyvňujú dané aktívum (pri rope to platí dvojnásobne), každopádne som našiel zaujímavý vzťah medzi vývojom cien ropy a rozdielom medzi dopytom po rope a ponukou, na základe ktorého je možné načtrnúť aspoň nejakú možnú trajektóriu budúceho vývoja.

Cena ropy Brent, resp. jej medziročná zmena, má tendenciu po zhruba dvoch kvartáloch nasledovať medziročnú zmenu rozdielu medzi dopytom a ponukou. Korelácia týchto dvoch časových radov s dvojkvartálnym oneskorením je pri rope je 62% a koeficient determinácie (regresia) je 38% (dáta pre ponuku a dopyt som bral z Medzinárodnej energetickej agentúry):

2017-01-04_brent-1

Začiatkom decembra som v poste Kedy dobehne dopyt po rope ponuku? Po dohode OPECu by to mohlo byť už v 2017 urobil určité odhady, ako by sa mohol po znížení ťažby ropy zo strany OPECu a krajín mimo OPECu vyvíjať rozdiel medzi ponukou a dopytom. Vychádzal som pritom z projekcií OPECu pre rok 2017 (ktoré boli robené ešte pred dohodou o znížení ťažby).

Počítal som s dvoma scenármi – zníženie ťažby o 1,2 mil. barelov denne (čisto OPEC) a 1,8 mil. barelod denne (OPEC + ostatné krajiny). Keďže už medzičasom vieme, že sa k OPECU pridali aj ďalšie krajiny, tak je platný druhý scenár. Tieto dva scenáre však v modeli ponechám, ten prvý bude pesimistickejší a ten druhý optimistickejší (keďže ťažba bude tak či tak kolísať). Sú to len moje hrubé odhady, takže lepšie vstupy do tohto modelu budú k dispozícii, keď OPEC zverejní svoj decembrový report.

Každopádne graf vyššie predĺžený do druhého kvartálu 2018 by mohol vyzerať nasledovne (do druhého kvartálu 2018 z toho dôvodu, že prognózy OPECu boli k dispozícii do konca roka 2017 + dva kvartály oneskorenie pri rope):

2017-01-04_brent-2

A keď tieto medziročné ceny premietneme do ropy Brent, tak jej vývoj mohol byť nasledovný:

2017-01-04_brent-3

Pri prvom scenári by sa do konca roka mala ropa hýbať okolo 60 USD za barel a následne by od začiatku roka 2018 mala začať prudko rásť. Pri scenári 2 by sa mal začať prudší rast už vo štvrtom kvartáli 2018. A tento rast by mohol ropu vyltačiť až k úrovni 100 USD za barel.

Upozorňujem, že samotné prognózy OPECu na tri kvartály a viac nebývajú presné, čiže aby takéto niečo „hrozilo“ tak by sa dopyt musel dostať do výraznej prevahy nad ponukou. A to vôbec nie je isté, keďže 1) OPEC nemusí dodržať kvóty, resp. ich môže po pol roku zrušiť; 2) Americkí bridlicoví producenti nemôžu výraznejšie navýšiť produkciu; 3) Dopyt z emerging ekonomík musí rásť solídnym tempom. A porušenie každej z týchto podmienok je celkom reálne.

Navyše, minulá korelácia medzi zmenou ceny ropy a zmenou rozdielu dopytu a ponuky nemusí platiť. Máme však minimálne niečo, čoho sa môžeme chytiť pri prognózovaní budúceho vývoja cien ropy. Tento model sa budem snažiť pravidelne aktualizovať, keď budú vychádzať nové prognózy výhľadu vývoja ponuky a dopytu.

Sdílet
Ohodnotit

Podobné články: