Aktivní operace bank – krátkodobé úvěry

Každá obchodní banka samozřejmě potřebuje nějak vydělávat, aby plnila cíl zisku. Jedna z jejich aktivních operací je právě poskytování úvěrů, ty se dělí na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. V tomto rozdělování hraje roli čas, na jaké období je zmiňovaný úvěr poskytován. Úvěry jsou asi nejrozšířenější bankovní operace a může si je vypůjčit skoro každý, kdo splňuje podmínky ať právnická osoba či osoba fyzická. Společně se pojďme podívat na ty krátkodobé úvěry. 

Kontokorentní úvěr 

Tento úvěr je asi spoustě z vás známý, možná ho dokonce i sami využíváte. Tento druh úvěru funguje na jednoduchém principu, využívá se při přečerpání běžného účtu takzvaně “do mínusu”. Tento druh úvěru poskytuje každá obchodní banka, která má universální zaměření, stačí si s bankou domluvit úvěrový rámec. Můžete jej využívat například, pokud vám zbývá pár dní do výplaty a nevycházíte s penězi, můžete čerpat do určité částky (kterou jste si předtím s bankou domluvili), následně jej splácíte z příchozích plateb, které vám na váš bankovní účet chodí. Tento druh úvěru však bývá velmi drahý a úroky z něj jsou nemalé. 

centy ve sklenici

Lombardní úvěr 

Tento úvěr poskytne banka ať fyzické osobě, či právnické, ale musí se však zavázat zástavou movitých věcí v určité hodnotě. Jako příklad si můžeme dát například to, že si v bance půjčíte 50 tisíc, aby vám tento úvěr banka poskytla, musíte ručit osobním majetkem, například vlastním autem nebo majetkem vyšší hodnoty.  

hypotéka na dům

Revolvingový úvěr 

Je to takový úvěr “na pochodu”, firma si například půjčí peníze, jelikož potřebuje rychle finanční prostředky na zaplacení faktury od odběratele. Peníze následně za nějakou dobu vrátí, avšak kdyby opět nastala nějaká nečekaná situace a firma opět peníze potřebovala, může ihned čerpat úvěr znovu.  

Eskontní úvěr 

Banka poskytuje tento druh úvěru, v případech odkupu cenného papíru, přesněji směnky.  

Vědci odhalují tajemství Jupiteru

Vědci odhalují tajemství Jupiteru

Nový výzkum odhalil řešení „energetické krize“ Jupitera, která je pro astronomy záhadou po celá desetiletí. Astronomové vytvořili podrobnou globální mapu horních vrstev plynového obra, což potvrzuje, že silné polární záře Jupitera jsou zodpovědné za dodávku celoplanetárního ohřevu.

Nový výzkum publikovaný v časopise Nature odhalil řešení „energetické krize“ Jupitera, která po celá desetiletí mate astronomy. Vesmírní vědci z University of Leicester spolupracovali s kolegy z Japonské vesmírné agentury (JAXA), Bostonské univerzity, NASA Goddard Space Flight Center a Národního institutu informačních a komunikačních technologií (NICT), aby odhalili mechanismus atmosférického ohřevu Jupitera.

Astronomové nyní pomocí údajů z observatoře Keck na Havaji vytvořili nejpodrobnější globální mapu horní atmosféry plynového obra, což poprvé potvrdilo, že za polární ohřev jsou zodpovědné silné polární záře Jupitera.

Dr. James O\’Donoghue je výzkumným pracovníkem JAXA a dokončil doktorát v Leicesteru a je hlavním autorem výzkumné práce. K výzkumu se vyjádřil následovně: „Poprvé jsme se začali pokoušet vytvořit globální tepelnou mapu nejvyšší atmosféry Jupitera na univerzitě v Leicesteru. Signál nebyl dostatečně jasný, aby v té době odhalil cokoli mimo polární oblasti Jupitera, ale s poučením z této práce se nám podařilo o několik let později zajistit jeden z největších a nejkonkurenceschopnějších teleskopů na Zemi“.

Dále dodal: „Pomocí teleskopu Keck jsme vytvořili teplotní mapy mimořádných detailů. Zjistili jsme, že teploty začínají v polární záři velmi vysoko, jak se očekávalo od předchozích prací, ale nyní jsme mohli pozorovat, že  se zdá, že celou planetu zahřívá polární záře Jupitera, přestože zabírala méně než 10% plochy planety“.

jupiter-g570aab1b9_640

Zmíněný výzkum byl zahájen v Leicesteru a následně pokračoval na univerzitě v Bostonu a v NASA, než skončil v japonské JAXA. Spolupracovníci z různých kontinentů, kteří společně pracovali na projektu učinili tuto studii úspěšnou a to díky datům z kosmické lodi NASA Juno na oběžné dráze kolem Jupiteru.

Dr. Tom Stallard a Dr. Henrik Melin jsou oba členy školy fyziky a astronomie na univerzitě v Leicesteru. Dr. Stallard k výzkumu dodal: „Ve vrcholné fázi každé obří planety v naší sluneční soustavě existuje v její atmosféře velmi dlouho trvající hádanka. S každou vesmírnou misí týkající se Jupiteru jsme za posledních 50 let důsledně měřili rovníkové teploty, které jsou příliš horké“. Tyto naměřené teploty na Jupiteru se porovnávaly s hodnotami naměřenými na Zemi.

Tato„ energetická krize “je dlouhodobým problémem. Vědci nedokáží správně vymodelovat model, který by jim pomohl odhalit, jak proudí teplo z polární záře nebo jestli se v blízkosti polární záře nachází nějaký jiný neznámý zdroj tepla. Výzkumníci také dodávají: „Studie popisuje, jak jsme tuto oblast zmapovali v nebývalých podrobnostech a ukázali jsme, že na Jupiteru je ekvatoriální ohřev přímo spojen s polárním ohřevem“.

Polární záře se objevuje, když jsou nabité částice zachyceny v magnetickém poli planety. Tyto spirály podél siločar směřují k magnetickým pólům planety, přičemž atomy a molekuly v atmosféře uvolňují světlo a energii.

Na Zemi to vede k charakteristické světelné show, která tvoří Aurora Borealis a Australis. Na Jupiteru materiál chrlící se z jeho vulkanického měsíce Io vede k nejsilnější polární záři ve sluneční soustavě a obrovskému ohřevu v polárních oblastech planety.

Ačkoli jovianské polární záře jsou již dlouhou dobu hlavním kandidátem na ohřívání atmosféry planety, pozorováním se to dosud nedokázalo potvrdit ani vyvrátit.

Předchozí mapy vyšší atmosférické teploty byly vytvořeny pomocí obrázků sestávajících pouze z několika pixelů. To není dostačující rozlišení na to, aby vědci dobře viděli, jak by se mohla teplota na celé planetě měnit, což by jim mohlo poskytnout několik vodítek o původu vysokých teplot.

space-gf0d5aed37_640

Výzkumníci vytvořili pět map atmosférické teploty v různých prostorových rozlišeních. Tým nasbíral více než 10 000 jednotlivých datových bodů, přičemž mapoval pouze body s nejistotou menší než pět procent.

Modely atmosféry plynných obrů naznačují, že fungují jako obří lednice, přičemž tepelná energie je odebírána z rovníku směrem k pólu a ukládána v nižších vrstvách atmosféry v těchto pólových oblastech.

Tato nová zjištění naznačují, že rychle se měnící polární záře mohou proti tomuto pólovitému proudění pohánět vlny energie, což umožňuje teplu dosáhnout rovníku.

Pozorování také ukázala oblast lokalizovaného ohřevu v subururální oblasti, kterou lze interpretovat jako omezenou vlnu tepla šířícího se rovně, což lze interpretovat jako důkaz procesu pohánějícího přenos tepla.

Planetární výzkum na univerzitě v Leicesteru sahá po celé šíři Jovianského systému, od magnetosféry a atmosféry planety až po různorodou sbírku satelitů.

Vědci z Leicesteru jsou členy mise Juno složené z globálního týmu astronomů pozorujících obří planetu a vedou pozorování Jupitera z připravovaného vesmírného teleskopu Jamese Webba. Leicester také hraje vedoucí úlohu ve vědě a přístrojové technice v programu Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) Evropské vesmírné agentury (ESA), který má být spuštěn v roce 2022.

Co znamená ekonomika

Někdo z nás je takový a někdo makový. Někoho zajímá víc to a druhého zase ono, často nemáme s těmi ostatními třeba dokonce vůbec nic společného. Ale to vlastně neznamená, že nás nic nespojuje. Určitě nás spojuje aspoň ekonomika. Tak to je od dávných časů, a tak to asi i vždycky bude. Všichni, kdo žijí na stejném území, jsou ekonomicky propojení, bez ohledu na to, zda o tom ví nebo ne, a vlastně jsme my lidé podobně spojení i v celosvětovém měřítku. Vždyť když se podíváme třeba na to, co si kupujeme, je to třeba i až z opačné strany zeměkoule. A kdyby nebylo ekonomické propojení, pak bychom tu věc zkrátka neměli.

zlato a peníze

Bez ekonomiky se neobejdeme, každý z nás ji potřebuje. Třeba proto, že si nikdo z nás nedokáže pořídit všechno, co potřebuje k tomu, aby dokázal normálně žít. A aby si to mohl od někoho koupit, musí mít od koho. A je právě úkol ekonomiky, aby tu taková možnost byla, aby se našli prodávající a nakupující lidi, kteří se navzájem uspokojí.

A aby to fungovalo, musí v takové ekonomice obíhat peníze. Někdo je musí mít a někdo musí mít co nabídnout, aby je dostal a aby si pak za ně taky třeba něco koupil. A stejně tak fungují v ekonomice i daně, protože i stát musí mít peníze na svůj chod a i stát si je tedy musí nějak vydělat. A vydělává si je právě tím, že vybírá daně.

zlaté mince

A tak se tu pořád vydělává a utrácí, pořád dokola. A tomu se vlastně říká ekonomika. I když ekonomika není jenom tohle, není tak jednoduchá. Je to hodně složitá věc. Jsou v ní i dotace, i subvence, i důchody, i příspěvky pro rodiny s dětmi, pro nezaměstnané, pro zdravotně a tělesně postižené a tak dále.

To všechno a spousta dalších věcí musí v ekonomice fungovat. Jinak by se ekonomika zhroutila. A to by bylo špatné pro každého. Protože my lidi jsme na ní závislí. I když třeba vůbec netušíme, jak moc závislí.

Plíseň v našem domově

Jelikož některé domy jsou již starší, tak se v nich můžeme setkat s jistým problémem. Tento problém se nazývá plíseň. Ta se tvoří nejčastěji v rozích či na stěnách v pokoji, kde je vysoká vlhkost.
Plísně jsou vlastně houby, které vznikají na zdech a různých předmětech. Většinou mají zelené zbarvení. Nalezneme je tam, kde je vlhkost. To znamená ve špatně větraných prostorech, pokud je nějaká stavební závada, nedostatečné vytápění. Usazuje se hlavně na chladných povrchách, tedy na zdech. Nalezneme je spíše na zdi, na které není umístěno topení.
bílá cihlová zeď
Jelikož ohrožuje zdraví člověka, tak je potřeba se jí včas zbavit. K tomu abychom se jí zbavili máme různé metody.
Pokud chcete využít levnou metodu, tak je pro vás dobrým pomocníkem a odstraňovačem ocet. K němu potřebujete houbičku na nádobí nebo štěteček. Štětečkem potřete místa, kde se nachází plíseň, pak místo přetřete suchým hadříkem. Ocet zredukuje plíseň a suchým hadříkem ji sundáte dolů. Nedivte se tomu, že hadříků budete možná potřebovat i více, protože se obarví.
Další metodou jsou chemické ošetřovače, které zakoupíte téměř všude. Jsou trochu dražší než ocet, ale fungují téměř na 100 %. Z místnosti, kde budete přípravek aplikovat odneste všechno otevřené jídlo. Zvířata byste měli přemístit také do jiné místnosti. Na postiženou oblast aplikujte tyto přípravky a poté alespoň po dobu 4 hodin místnost neustále větrejte. Nepouštějte do ní zvířata a snažte se do místnosti co nejméně chodit, abyste se nenadýchali chemie.
mokré sklo
Pokud máte více finančních prostředků, tak si můžete zakoupit odsávač vlhkosti. Ten se pohybuje okolo 5 tisíc a více. Stačí jej zapojit do elektřiny a nechat jej v místnosti běžet. Funguje spíše jako prevence. Již vzniklé plísně Vás nezbaví. Dalším možným pomocníkem je vysoušeč vlhkosti, do kterého se umisťují tablety. Ten není tak drahý. Jedná se o plastovou nádobku, do které se pouze umístí tableta (1 stojí kolem sto až dvě stě korun). Poté stačí vodu z nádoby vylít a umístit novou tabletu.

Pro krásu i meditaci

Nemusíte být právě milovníci dálně výchovné kultury, ale určitě víte, co jsou to mandaly. Obrazce z písku. Krásné mandaly se tvoří a pak se zničí, jako připomínku pomíjivosti. Mandaly jsou pomůckou pro meditaci, jejichž původ sahá do indické a tibetské tradice. Slovo mandala znamená kruh. Kruh je neměnnou formou mandaly. Mandaly se využívají také k terapeutickým účinkům.
Ovšem nejen mandala patří mezi budhistické specifika. Mezi další zajímavost patří takzvané thangy. Jedná se o nádherné obří svitkové obrazy, které používají lámové při svých obřadech. Podobně jako mandaly tak také thangy se používají k meditacím a modlitbám. Jsou zde zobrazeny božstva.
Úplně nejčastěji však bývá vyobrazen Budha. Budha oděný do prostého mnišského roucha symbolizujícího prostotu života. Lotosový květ symbolizuje jednotu.
Thangy se umisťovali také v budhistických chrámech a domácnostech. Kromě duchovního významu mají také význam estetický. V prosté tibetské domácnosti se obvykle jednalo o nejkrásnější věc v celé domácnosti.
chrám komplexu

Proč byste si je nemohli pořídit také vy?

Thangy jsou známé po celém světě. Thanga je jako malovaná kniha o duši .
Maluje se na brokátovou látku. Barvy jsou zásadně z přírodních materiálů. Do barev se přidává klovatina, která zajišťuje trvanlivost barev. K malování se využívalo také zlato.
kaleidoskop
Thangy se využívají jako dekorativních předmětů i v moderních domácnostech. I Vy si můžete tento svitkový obraz pořídit v obchodech specializujících se na zboží z Indie a Tibetu. Pravá thanga malovaná na brokátu samozřejmě není nejlevnější, jedná se navíc o ruční práci. Můžete si ovšem pořídit levnější variantu na plátně.
A možná byste si rádi nějakou thangu sami vytvořili. Mohla by to být inspirace pro duchovně založené nebo pro tvořivé.

Byl vyvinut antibakteriální nátěr vhodný i pro dotykové přístroje

Nejvíce znečištěným předmětem, co se týká mikrobů, je právě náš telefón. Na něm se vyskytuje mnohem více bakterií, než na klice od veřejných záchodů. Výzkumným týmem floridské univerzity byl vytvořen nový, antibakteriální nátěr, který zabraňuje přenosu mikrobů na povrchy.
 gel na ruce
Nátěr lze využít i na nemocniční vybavení a zařízení s podporou živobytí. Nátěr se nastříká na
jakýkoli povrch a vytvoří neviditelný povlak, který je aktivován vnitřním světlem a zabíjí všechny mikroby, které s ním přicházejí do styku. Povlak používá přísady, jako je oxid titaničitý a polyhydroxy-fullereny, které se nacházejí v potravinách a kosmetice a vydrží až rok. Povlak PhotoProtect je tak tenký, že si ho ani nevšimnete.
 
Povlak je navržen tak, aby zabíjel naprosto všechny mikroby a zároveň je mrtvé nezanechával na povrchu, což by významně přispívalo k životnosti povlaku. Tyto vlastnosti jsou mimořádné oporti klasickým antibakteriálním nátěrům nebo sprejům.
 
FotoProtectTM mineralizuje mikroby, přeměňuje je na oxid uhličitý a vodu, což znemožňuje mikrobům vyvinout odpor nebo zanechat zbytky. Nový produkt degraduje i ty nejtvrdší mikroorganismy na zemi – bakteriální a houbové spóry.
 
Výhodou aplikace do nemocničního zařízení je, že si nátěr poradí i s tak rezistentní bakterií, jako je Staphilococcus aureus. Tato bakterie zůstává v 90% svého původního množství po důkladné desinfekci prostředí. Nejčastěji se s ní setkáme v nemocničních zařízeních.
 
Použití by bylo vhodné i v domácnostech. Protože by to mohlo odstranit problémy astmatiků či alergiků. Nátěr je totiž netoxický vůči lidem, protože jde o fotokatalytickou látku, tj. bakterie je zabíjena účinkem vnitřního vyprodukovaného záření v látce.
 alkohol gel
Škodlivost nátěru by mohla být v případě, kdy se budou rodiče snažit zajistit svému čerstvě narozenému potomku absolutně sterilní prostředí, což není vůbec dobře. Pomocí různých nečistot z koberce, země a povrchů si dítě pěstuje přirozenou imunitu a malé tělíčko se s těmito škodlivinami naučí zacházet.

Která jeskyně letos asi vyhraje?

Víte, který vynález našich prapředků, historikové považují za převratný? Luk a šípy. Je to logické.

– Pokud by nějaká chytrá prehistorická hlava nepřišla na tento efektivní způsob lovu, nemuseli bychom tu teď spolu komunikovat.
– Mohli jsme být vyhynulým druhem.
– Kdo ví, kdo by zasedl na naše místo.
– Ale to už odbočujeme někam, do neznámých končin.

Pro naše předky byl tento nástroj potřebným především pro získávání potravy. U nás už je jen pro zábavu, sport a s ním spojené soutěžení.

I když, kdo ví, třeba ve starší době kamenné náš předek, člověk zručný, pořádal pravidelné turnaje, mezi jednotlivými tlupami.Tak, jak to děláme my.

Zábava pro každého

V dnešní době existuje několik možností, jak si tento zajímavý sport užít.
· Můžeme se věnovat lukostřelbě terčové. Pokud budete fakt dobří, můžete se dostat i na olympiádu. Střílí se na vzdálenost třiceti až devadesáti metrů na terč. A zatímco, u střelby z palné zbraně, se každý snaží trefit černou, tady jde každý po žluté. To je totiž středový terč.

· Se střelbou terénní se sice na olympijské hry nedostanete, zato je to asi větší zábava. Chodíte s lukem a šípy po parku, po lese nebo i po louce a snažíte se, z různých vzdáleností, trefit terče.

Střel si svého mamuta

Nejblíže našim předkům je asi 3 D střelba. A mohu říci, že je velice zajímavá i pro diváky. Do přírody se rozmístí figuríny zvířat v životní velikosti a střelci se je snaží dostat. Jedná se o zvířata dosud žijící, ale mohou v nějakém křovisku sedět i ta, dávno vyhynulá.

Dokonce si i podle národnosti každý přijde na své.
– Pokud k nám zavítá Američan, může si ulovit svého krocana a připomenout si jeden z nejdůležitějších svátků své země.
– Čech si zastřelí posledního vlka na Šumavě.
– Kosmopolita, který se nemůže rozhodnout, úspěšně skolí nebezpečného, nějakého menšího, dinosaura.

Bez partnera – tedy bez starostí?

Ženy si mnohdy malují jejich život v tom smyslu, že jednou potkají muže, se kterým prožijí lásku na celý život a vše bude naprosto pohádkové. Realita jich však vyvede z omylu a časem zjistí, že se musí starat nejen o své potřeby, ale současně mít na starosti i to, co potřebuje jejich partner.

Je tedy život bez protějšku pro ženu výhodou a doprovázený méně starostmi nebo naopak, žádná závratná změna?
dívka u moře

V čem muži ženy omezují?

Od žen se přirozeně očekává, že o jejich muže budou pečovat s láskou a splní jim každé přání. Mít po svém boku partnera, však někdy značí i starat se o velké dítě, které je na vás závislé. Je nespočet žen, které se trápí tím, jak si jejich partner myslí, že za něho všechno udělají a bude mít díky nim všechno nachystané na stříbrném podnose.

Omezené jsou i z hlediska jejich možností, trávit čas po svém a řídit si jejich život dle vlastního uvážení. Bohužel se najdou situace, kdy je na ženy uvalený neskutečný nátlak, z pohledu všech prací kolem domácnosti, zaměstnání, povinnosti vůči dětem a potřeby postarat se o všechny, kteří to vyžadují, že je nutné, aby i ony alespoň jednou cítily, že můžou dýchat.

A nutno říct, že jim ke splnění tohoto cíle, jejich partneři málokdy pomáhají.
dort ke kávě

Co žena bez muže fláká?

V první řadě je to její zevnějšek, který není zcela úplně zanedbaný, ale rozhodně nevynaloží tolik úsilí nad tím, aby měla vždy upravený make-up, účes nebo oholené nohy, pokud po svém boku nemá muže, který to ocení. Další prioritou pro svobodné ženy je jejich výplň volného času, který si váží tak moc, jak to jen jde. Nepanikaří ve chvíli, kdy nepřipravily jídlo na stůl a neuklidily domácnost, ale naopak – snaží se žít s dostatkem volnosti, která jim s partnerem mnohdy chybí.

To však ještě neznamená, že jsou bez muže šťastnější a cítí se lépe. Pokud mají vedle sebe partnera, který každý den ocení to, co pro něho jeho milovaná dělá, neberou jejich způsob života jako překážku, ale jako poslání.

Způsoby, jak přilákat na svůj e-shop více lidí

Jakýkoliv e-shop může správně fungovat jen za předpokladu, že na konci snažení bude spokojený zákazník, který je ochoten za danou službu nebo produkt adekvátně zaplatit. Spokojený zákazník o svých referencích řekne dalšímu a najednou tu máme ucelenou řadu, která přináší e-shopu potřebné peníze. Ti generují zisk a celý tento koloběh může správně fungovat a nadále se rozvíjet. Co když se ale e-shop nerozvíjí, tak jak by měl. Noví zákazníci nepřicházejí a je jen otázkou času, než se tato pyramida postavená na odbitu zřítí. Prvním krokem k úspěchu každého e-shopu, je dát o sobě vidět co nejširšímu spektru lidí. Jak tedy zařídit, aby si vaše zboží našlo cestu k odběratelům?

digitální marketin

Získat v dnešní době na své webové stránky větší procento lid není zase až tak složité. Existuje hned několik způsobů, jak toho docílit. Jednotlivé způsoby se liší v ceně, náročnosti a samozřejmě i na délce, která je potřeba k prvním viditelným změnám. Pojďme si alespoň v krátkosti představit ty nejdůležitější.

  • SEO správa

písmena seo

Jednou z nejdůležitějších věcí, která se dokáže odrazit v návštěvnosti webových stránek je optimalizace pro vyhledávače, jinak také Search Engine Optimization. Se správnou seo správou Seolight, se návštěvnost vašeho e-shopu může navýšit už během několika dní.

  • Sociální sítě

Dokáží rozpoutat doslova běsnění, pokud jsou příspěvky na nich cíleny správně. V dnešní době, která je doslova vybudována na sociálních sítích, je téměř hřích jejich moc nevyužít. Jsou zkrátka nepostradatelným nástrojem dnešní doby, a kdo se na nich v dostatečné míře neprezentuje, jako by ani nebyl. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube a další.

Sociální sítě jsou tak skvělou variantou jak cílit na poměrně širokou skupinu lidí s minimálními finančními prostředky. O čem se nám ještě před několika lety mohlo jenom zdát.

Jedině čistý koberec dodá místnosti elán

I když je doba „kobercová“ už dávno pryč a v současnosti si už téměř všichni užívají komfort a eleganci různých druhů podlah, nutno říct, že o tento bytový doplněk je pořád velký zájem. Možná už ne do takové míry, jak tomu bylo kdysi, ale designéři a všichni, kteří se zajímají o trendy bytového designu vám potvrdí, že v místnosti dovede i sebemenší kousek tohoto doplňku udělat velkou podívanou.

Pokud i vy vlastníte několik takových kousků, které vám zdobí místnosti ve vašem domově, jistě dbáte na to, aby byla jejich čistota na prvním místě. Ne vždy je to však možné uhlídat a obzvláště nemožné v případě, když máte doma malé ratolesti nebo domácí miláčky.

Nezoufejte ovšem nad vzhledem vašich koberců, který vás s ubývajícím časem už tolik netěší. Objednejte si službu, jako je čištění koberců Praha Wismont-cisteni, která se postará o obnovení zašedlých míst a celkovou čistotu vašich bytových prvků, bez kterých si nedovede představit žít.

koberec v domácnosti

Prostředky, které změní stav vašeho koberce k nepoznání

Pokud si už jenom matně vzpomínáte na to, jakou původní barvu nebo dekor měl váš koberec, na kterém špínu nepřehlédněte, povolejte si na pomoc odborníky. Specializovaná firma na úklid i těch největších a nejodolnějších skvrn pracuje s vysoce výkonnými čističi, které pronikají až do hloubky a špínu všeho druhu odstraní pomocí extrakčního čištění a systému Rotovac.

Díky této technice se kromě původního vzhledu vašich koberců můžete těšit na důkladné odstranění virů, bakterií a kompletní desinfekci vláken, ze kterých odstraní i zápach. Váš domov provoní čistotou, a to bez námahy a zbytečného čištění různými chemickými prostředky. Nenamáhejte se tedy nad drhnutím fleků, na které sami s kartáčem v ruce nestačíte. Ušetřete si čas a vyhněte se manipulaci s dráždivými prostředky, které jsou plné chemikálií a vsaďte na pomoc účinnějších strojů.

vlákna koberce

U specializovaných firem si rovněž můžete objednat i jiné hloubkové odstranění nečistot, a to z vašeho čalounění, které taktéž čas od času potřebuje obnovit a ve vašem domově se bude opět krásně vyjímat.

1 2 3 7