Historie peněz

Peníze slouží k nákupu nebo prodeji. Mají různé hovorové termíny třeba prašule, many, škvára, love a podobně. Jedná se o univerzální zboží, které vyjadřuje hodnotu jiného zboží v procesech koupi nebo prodeje. Dělíme je na hotové peníze, oběživo, mezi které řadíme bankovky a mince a bezhotovostní peníze.

socha svobody na mincích

Vše má svůj vývoj a týká se to i peněz. Obchod jako takový je starší než peníze. Peníze vznikly ve snaze o usnadnění směny. Obchod se díky nim rozdělil na dvě samostatné činnosti.- prodej a koupi.

peníze pod pokladnou

Jak se obchodovalo dříve a jak peníze vznikly?


1.      Bartelové obchody – tento termín je známý spíše pod hovorovým termínem výměnný obchod. Zboží za zboží.


2.      Všeobecné ekvivalenty– jedná se vlastně o předchůdce peněz, například kožešiny, kousky plátna, vzácné kovy, mušle, zlaté a stříbrné pruty. Zvláště vzácné kovy byly velmi oblíbené. Jednalo se stále o barterové obchody, ale už zde byly prvky směnného obchodu.


3.      Mince. V 7. století před naším letopočtem začaly všeobecné ekvivalenty nahrazovat kovové peníze. Vynalezli je Lýdové (na území dnešního Turecka). Mince velmi usnadnily obchodování. Mince začaly vznikat tak, že obchodníci drobné stříbrné, zlaté a měděné slitky začali označovat hodnotou hmotnosti a později různými symboly. Za peníze je považujeme od chvíle, kdy kovový slitek označil svým znakem panovník a ručil tak za váhu a ryzost. První mince v Česku začal razit Boleslav I. Jednalo se o denáry. Největší věhlas ve středověku měly stříbrné groše, které nechal razit Václav II.


4.      Papírové peníze. První bankovky vznikly už v 9. století v Číně. Psal o nich už Marco Polo, nicméně Evropa o něco takového nestála. První papírové peníze začaly vznikat až v 17. století. Původně se jednalo o určitý druh směnky, až záhy se stávají novou formou platidla. Na našem území vznikly první bankovky na konci vlády Marie Terezie v osmnáctém století.

 


Nezařazené