Kritéria bezpečnosti pracovních rukavic

Pro tyto účely se vyrábí speciální standardizované pomůcky a na vás je zvážit, jakému riziku budete v průběhu práce vystaveni, abyste mohli vybrat patřičný typ. Kritéria použití určuje základní norma EN 388, která se váže na mechanické vlivy, doplňuje ji pak norma ISO 13977 pro testování odolnosti vůči proříznutí, což je zvláště důležité při práci s elektrickým proudem a chemikáliemi.
rukavice na vaření

Existuje šestiznakový kód pro hodnocení kvality výrobku

Odolnost vůči otěru – šesti číselný kód označování pracovních rukavic je jednoznačným identifikátorem jejich parametrů a kvality. První číslice vždy značí odolnost vůči opotřebení otěrem. Ta je na stupnici od jedné do čtyř, přičemž čtyřka znamená nejvyšší odolnost.
Náchylnost na poškození prořezem – u pracovních rukavic, zvláště těch, které využíváte při styku s agresivními chemickými látkami, vás jistě bude zajímat druhý symbol. Tím je schopnost materiálu odolat proříznutí nožem nebo jiným ostrým nástrojem. Nejvyšší číslo je 5, a jestliže je v označení písmeno „x“, znamená to, že se v průběhu testování vzorků otupilo ostří a výsledky nejsou relevantní.
růžové rukavice
Protržení – opět číslování od 1 do 4. Chirurgické ochranné pomůcky by měly mít nejvyšší číslo 4, stejně tak pryž pro práci s chemickými látkami. Ostatní rukavice mívají třídu nižší od 1 do 3.
Propíchnutí – čtvrtá číslice podobně jako ta předchozí znamená schopnost látky odolat bodnutí jehlou, hrotem nože a jiného ostrého nebezpečného předmětu.
doktorka v rukavicích
Pátá značka uvádí odolnost vůči proříznutí při testování dle normy ISO 13977. Ta se musí provádět vždy, když v předchozím testu materiál rukavic otupí ostří.
Šestý symbol vyznačuje, do jaké míry odolává materiál nárazu. V případě, že úspěšně projde testem, zapisuje se pouze písmeno P. Chybějící písmeno znamená, že test by nebyl relevantní, nebo že v testu výrobek neuspěl.

Nezařazené