Analýzy a komentáře z měnových, komoditních a akciových trhů

ZPRÁVY Z TRHŮ

Protokol zo zasadnutia FEDu: FED ostáva optimistický. Chce však spomaliť tempo zvyšovania úročenia rezerv

Vo včerajšom protokole zo zasadnutia FEDu odznelo nasledovné:

 • Finančné podmienky sú o niečo utiahnutejšie. Môžu za to nižšie ceny akcií, silnejší dolár a vyššie výnosy z dlhopisov.
 • Aj napriek o niečo viac utiahnutým finančným podmienkam pokračuje silný rast úverovania, vydávania nových akcií a dlhopisov. Čiže utiahnutejšie finančné podmienky zatiaľ neobmedzujú prístup súkromnej sféry ku kapitálu.
 • Ekonomický vývoj ostáva silný. Hoci niektoré tvrdé ukazovatele (napr. spotreba domácností) spomalili, mäkké ukazovatele (indexy dôvery) a predstihové ukazovatele však naznačujú pokračovanie silného rastu
 • Výhľad pre ekonomiku ostáva silný, pre rok 2018 však bol revidovaný jemne nadol kvôli slabšiemu rastu v prvom kvartáli. Pre ďalšie roky ostáva nezmenený. Rast by sa mal naďalej pohybovať na trendom, aj vďaka stimulu v podobe daňovej reformy.
 • Miery inflácie sa pohybujú okolo inflačného cieľa, resp. mierne nad ním. Pre rok 2018 bola prognóza upravená mierne nahor, pre ďalšie roky mierne nadol. Aj naďalej sa však očakáva, že inflácia bude okolo inflačného cieľa, resp. jemne nad ním.
 • Riziká pre infláciu sú zmiešané. Podľa časti členov FEDu sú vzhľadom na rastúci tlak na rast miezd smerom nahor. Podľa niektorých zase aktuálnu infláciu zvyšujú dočasné faktory ako rast cien v zdravotníctve a finančných službách. Celkový trend v inflácii, ktorý bol slabý, sa však podľa nich nezmenil.
 • Inflačný cieľ je symetrický, v praxi to znamená, že FED bude po dlhšom období nižšej inflácie určitú dobu tolerovať aj infláciu mierne nad dvoma percentami.
 • Aktuálny vývoj ekonomiky a inflácie je konzistentný s pokračovaní pozvoľného zvyšovania úrokových sadzieb. Čoskoro (teda v júni) je možné očakávať ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb.
 • Riešilo sa aj to, že čo s komunikáciou FEDu ohľadom vývoja sadzieb v dlhodobom horizonte. Pokiaľ totiž budú sadzby naďalej rásť aktuálnym tempom (t.j. 0,75-1 percentuálneho bodu ročne), tak sa onedlho dostanú k úrovniam, ktoré FED považuje za rovnovážne z dlhodobého hľadiska (t.j. okolo troch percent). Z toho dôvodu by bolo podľa viacerých členov žiaduce vypustiť frázu, že „politika FEDu je stimulatívna“ a/alebo to, že „FED očakáva, že sadzby ostanú nižších ako normálnych úrovniach ešte určitú dobu“.
 • Riešilo sa aj to, že trhová sadzba v posledných týždňoch vzrástla na vyššie úrovne, ako je cieľové pásmo FEDu. Uvažuje sa preto, že sa by úročenie rezerv vo FEDe, ktoré je totožné s hornou hranicou cieľového pásma úrokových sadzieb (aktuálne 1,75%) znížilo o 0,05 percentuálneho bodu. A to buď priamo, alebo pri ďalšom zvýšení sadzieb o 0,25 p.b. by sa úročenie rezerv zvýšilo len o 0,2 p.b., aby sa trhová sadzba dostala do cieľového pásma. Táto debata o nižšom úročení nadbytočných rezerv mala za následok pokles očakávanej trhovej sadzby.

Vývoj očakávanej jednodňovej úrokovej sadzby po júnovom zasadnutí (graf od @enlundm)

Hoci kvôli tejto technickej debate o nižšom raste úročenia nadbytočných rezerv vo FEDe klesli výnosy z amerických dlhopisov o 0,05 percentuálneho bodu (teda presne o toľko, o koľko by malo byť nižšie úročenie na rezervy), ostáva FED pozitívny. Tak ohľadom rastu, ako aj inflácie.

To, že FED začína hovoriť o symetrickom inflačnom cieli na základe jeho komunikácie podľa mňa vôbec neznamená, že by mal kvôli tomu spomaliť tempo zvyšovania úrokových sadzieb. Naopak, po prvýkrát od roku 2012, kedy bol oficiálne zavedený inflačný cieľ, je FED v situácii, kedy očakáva dlhšie obdobie inflácie mierne nad cieľom, a FED tým chce povedať, že sa nebude správať ako ECB, ktorá na akýkoľvek rast inflácie nad dve percentá okamžite reaguje uťahovaním.

Z môjho pohľadu sú reči o symetrickom cieli pre sadzby pozitívne, ukazujú totiž, že FED očakáva vyššiu infláciu, a teda sadzby by mali rásť aj naďalej pokračovať v solídnom raste. Akurát kvôli o niečo vyššej inflácii nemieni výraznejšie zrýchliť tempo uťahovania na štýl ECB. Naznačuje to aj debata o tom, ako by sa mala zmeniť komunikácia FEDu ohľadom vývoja sadzieb, z ktorej by chceli niektorí členovia FEDu vypustiť frázy ako stimulatívna politika atď. Z toho sa dáv vyčítať, že FED očakáva pokračovanie uťahovania ešte minimálne niekoľko kvartálov.

Na základe včerajšieho protokolu si myslím, že v júni FED:

 • Zvýši cieľové pásmo pre jednodňovú sadzbu o 0,25 p.b. Pokiaľ však ostane trhová sadza nad cieľovým pásom, tak úročenie nadbytočných rezerv zvýši len o 0,2 p.b.,
 • Zvýši projekcie pre ich budúci vývoj (resp. určite ich nezníži)
 • Kozmeticky upraví vyhliadky pre HDP a infláciu (HDP pre rok 2018 zníži, pre ďalšie roky nechá nezmenené, inflácia pôjde pre rok 2018 jemne nahor a pre budúce roky 2019 jemne nahor)
 • Ponechá pozitívny komentár ohľadom vyhliadok pre ekonomiku.

Prostredie pre dolár teda ostáva pozitívne. Určitá korekcia jeho posilnenia však z krátkodobého hľadiska môže nastať, trhy si totiž vyložili výsledok zasadnutia ako holubičí a očakávania budúceho vývoja sadzieb padli. Najmä čo sa týka štyroch zvýšení v tomto roku, pri nich padli o viac ako 15 percentuálnych bodov z viac ako 40% pod 30%.

Sdílet
Ohodnotit

Podobné články:

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY