Dějiny lidské sexuality

Pokud máme dostupné prameny, pak odjakživa byla lidská sexualita významným prvkem v lidské společnosti, udržení vztahů mezi členy společenství, žijícího pospolu, důležitým i pro výchovu mláďat – tedy dětí a zachování rodu. S tím se odjakživa pojila i snaha podporovat toto spojení, tyto svazky i pomocí podpůrných prostředků, když vlastní síly z nějakých důvodů už nestačily na optimální plnění těchto interakcí mezi partnery.

Nejen afrodisiaka

Dějinami lidské sexuality se netáhnou jen afrodisiaka. Ta jsou totiž látky, které povzbuzují milostnou touhu, rozněcují bažení po sexu, tělesné lásce i v lidech, kteří by za normálních okolností toto bažení necítili. Jsou provokovateli touhy. Nejsou to ale látky, napomáhající funkčnosti organismu – jako je tomu třeba u Viagry, Cialisu a podobně. A poppers https://www.euforikum.cz/5-poppers-10ml jsou látky někde mezi těmito dvěma skupinami.