Month Září 2021

Aktivní operace bank – krátkodobé úvěry

Každá obchodní banka samozřejmě potřebuje nějak vydělávat, aby plnila cíl zisku. Jedna z jejich aktivních operací je právě poskytování úvěrů, ty se dělí na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. V tomto rozdělování hraje roli čas, na jaké období je zmiňovaný úvěr poskytován. Úvěry jsou asi nejrozšířenější bankovní operace a může si je vypůjčit skoro každý, kdo splňuje podmínky ať právnická osoba či osoba fyzická. Společně se pojďme podívat na ty krátkodobé úvěry. 

Kontokorentní úvěr 

Tento úvěr je asi spoustě z vás známý, možná ho dokonce i sami využíváte. Tento druh úvěru funguje na jednoduchém principu, využívá se při přečerpání běžného účtu takzvaně “do mínusu”. Tento druh úvěru poskytuje každá obchodní banka, která má universální zaměření, stačí si s bankou domluvit úvěrový rámec. Můžete jej využívat například, pokud vám zbývá pár dní do výplaty a nevycházíte s penězi, můžete čerpat do určité částky (kterou jste si předtím s bankou domluvili), následně jej splácíte z příchozích plateb, které vám na váš bankovní účet chodí. Tento druh úvěru však bývá velmi drahý a úroky z něj jsou nemalé. 

centy ve sklenici

Lombardní úvěr 

Tento úvěr poskytne banka ať fyzické osobě, či právnické, ale musí se však zavázat zástavou movitých věcí v určité hodnotě. Jako příklad si můžeme dát například to, že si v bance půjčíte 50 tisíc, aby vám tento úvěr banka poskytla, musíte ručit osobním majetkem, například vlastním autem nebo majetkem vyšší hodnoty.  

hypotéka na dům

Revolvingový úvěr 

Je to takový úvěr “na pochodu”, firma si například půjčí peníze, jelikož potřebuje rychle finanční prostředky na zaplacení faktury od odběratele. Peníze následně za nějakou dobu vrátí, avšak kdyby opět nastala nějaká nečekaná situace a firma opět peníze potřebovala, může ihned čerpat úvěr znovu.  

Eskontní úvěr 

Banka poskytuje tento druh úvěru, v případech odkupu cenného papíru, přesněji směnky.  

Vědci odhalují tajemství Jupiteru

Vědci odhalují tajemství Jupiteru

Nový výzkum odhalil řešení „energetické krize“ Jupitera, která je pro astronomy záhadou po celá desetiletí. Astronomové vytvořili podrobnou globální mapu horních vrstev plynového obra, což potvrzuje, že silné polární záře Jupitera jsou zodpovědné za dodávku celoplanetárního ohřevu.

Nový výzkum publikovaný v časopise Nature odhalil řešení „energetické krize“ Jupitera, která po celá desetiletí mate astronomy. Vesmírní vědci z University of Leicester spolupracovali s kolegy z Japonské vesmírné agentury (JAXA), Bostonské univerzity, NASA Goddard Space Flight Center a Národního institutu informačních a komunikačních technologií (NICT), aby odhalili mechanismus atmosférického ohřevu Jupitera.

Astronomové nyní pomocí údajů z observatoře Keck na Havaji vytvořili nejpodrobnější globální mapu horní atmosféry plynového obra, což poprvé potvrdilo, že za polární ohřev jsou zodpovědné silné polární záře Jupitera.

Dr. James O\’Donoghue je výzkumným pracovníkem JAXA a dokončil doktorát v Leicesteru a je hlavním autorem výzkumné práce. K výzkumu se vyjádřil následovně: „Poprvé jsme se začali pokoušet vytvořit globální tepelnou mapu nejvyšší atmosféry Jupitera na univerzitě v Leicesteru. Signál nebyl dostatečně jasný, aby v té době odhalil cokoli mimo polární oblasti Jupitera, ale s poučením z této práce se nám podařilo o několik let později zajistit jeden z největších a nejkonkurenceschopnějších teleskopů na Zemi“.

Dále dodal: „Pomocí teleskopu Keck jsme vytvořili teplotní mapy mimořádných detailů. Zjistili jsme, že teploty začínají v polární záři velmi vysoko, jak se očekávalo od předchozích prací, ale nyní jsme mohli pozorovat, že  se zdá, že celou planetu zahřívá polární záře Jupitera, přestože zabírala méně než 10% plochy planety“.

jupiter-g570aab1b9_640

Zmíněný výzkum byl zahájen v Leicesteru a následně pokračoval na univerzitě v Bostonu a v NASA, než skončil v japonské JAXA. Spolupracovníci z různých kontinentů, kteří společně pracovali na projektu učinili tuto studii úspěšnou a to díky datům z kosmické lodi NASA Juno na oběžné dráze kolem Jupiteru.

Dr. Tom Stallard a Dr. Henrik Melin jsou oba členy školy fyziky a astronomie na univerzitě v Leicesteru. Dr. Stallard k výzkumu dodal: „Ve vrcholné fázi každé obří planety v naší sluneční soustavě existuje v její atmosféře velmi dlouho trvající hádanka. S každou vesmírnou misí týkající se Jupiteru jsme za posledních 50 let důsledně měřili rovníkové teploty, které jsou příliš horké“. Tyto naměřené teploty na Jupiteru se porovnávaly s hodnotami naměřenými na Zemi.

Tato„ energetická krize “je dlouhodobým problémem. Vědci nedokáží správně vymodelovat model, který by jim pomohl odhalit, jak proudí teplo z polární záře nebo jestli se v blízkosti polární záře nachází nějaký jiný neznámý zdroj tepla. Výzkumníci také dodávají: „Studie popisuje, jak jsme tuto oblast zmapovali v nebývalých podrobnostech a ukázali jsme, že na Jupiteru je ekvatoriální ohřev přímo spojen s polárním ohřevem“.

Polární záře se objevuje, když jsou nabité částice zachyceny v magnetickém poli planety. Tyto spirály podél siločar směřují k magnetickým pólům planety, přičemž atomy a molekuly v atmosféře uvolňují světlo a energii.

Na Zemi to vede k charakteristické světelné show, která tvoří Aurora Borealis a Australis. Na Jupiteru materiál chrlící se z jeho vulkanického měsíce Io vede k nejsilnější polární záři ve sluneční soustavě a obrovskému ohřevu v polárních oblastech planety.

Ačkoli jovianské polární záře jsou již dlouhou dobu hlavním kandidátem na ohřívání atmosféry planety, pozorováním se to dosud nedokázalo potvrdit ani vyvrátit.

Předchozí mapy vyšší atmosférické teploty byly vytvořeny pomocí obrázků sestávajících pouze z několika pixelů. To není dostačující rozlišení na to, aby vědci dobře viděli, jak by se mohla teplota na celé planetě měnit, což by jim mohlo poskytnout několik vodítek o původu vysokých teplot.

space-gf0d5aed37_640

Výzkumníci vytvořili pět map atmosférické teploty v různých prostorových rozlišeních. Tým nasbíral více než 10 000 jednotlivých datových bodů, přičemž mapoval pouze body s nejistotou menší než pět procent.

Modely atmosféry plynných obrů naznačují, že fungují jako obří lednice, přičemž tepelná energie je odebírána z rovníku směrem k pólu a ukládána v nižších vrstvách atmosféry v těchto pólových oblastech.

Tato nová zjištění naznačují, že rychle se měnící polární záře mohou proti tomuto pólovitému proudění pohánět vlny energie, což umožňuje teplu dosáhnout rovníku.

Pozorování také ukázala oblast lokalizovaného ohřevu v subururální oblasti, kterou lze interpretovat jako omezenou vlnu tepla šířícího se rovně, což lze interpretovat jako důkaz procesu pohánějícího přenos tepla.

Planetární výzkum na univerzitě v Leicesteru sahá po celé šíři Jovianského systému, od magnetosféry a atmosféry planety až po různorodou sbírku satelitů.

Vědci z Leicesteru jsou členy mise Juno složené z globálního týmu astronomů pozorujících obří planetu a vedou pozorování Jupitera z připravovaného vesmírného teleskopu Jamese Webba. Leicester také hraje vedoucí úlohu ve vědě a přístrojové technice v programu Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) Evropské vesmírné agentury (ESA), který má být spuštěn v roce 2022.

Co znamená ekonomika

Někdo z nás je takový a někdo makový. Někoho zajímá víc to a druhého zase ono, často nemáme s těmi ostatními třeba dokonce vůbec nic společného. Ale to vlastně neznamená, že nás nic nespojuje. Určitě nás spojuje aspoň ekonomika. Tak to je od dávných časů, a tak to asi i vždycky bude. Všichni, kdo žijí na stejném území, jsou ekonomicky propojení, bez ohledu na to, zda o tom ví nebo ne, a vlastně jsme my lidé podobně spojení i v celosvětovém měřítku. Vždyť když se podíváme třeba na to, co si kupujeme, je to třeba i až z opačné strany zeměkoule. A kdyby nebylo ekonomické propojení, pak bychom tu věc zkrátka neměli.

zlato a peníze

Bez ekonomiky se neobejdeme, každý z nás ji potřebuje. Třeba proto, že si nikdo z nás nedokáže pořídit všechno, co potřebuje k tomu, aby dokázal normálně žít. A aby si to mohl od někoho koupit, musí mít od koho. A je právě úkol ekonomiky, aby tu taková možnost byla, aby se našli prodávající a nakupující lidi, kteří se navzájem uspokojí.

A aby to fungovalo, musí v takové ekonomice obíhat peníze. Někdo je musí mít a někdo musí mít co nabídnout, aby je dostal a aby si pak za ně taky třeba něco koupil. A stejně tak fungují v ekonomice i daně, protože i stát musí mít peníze na svůj chod a i stát si je tedy musí nějak vydělat. A vydělává si je právě tím, že vybírá daně.

zlaté mince

A tak se tu pořád vydělává a utrácí, pořád dokola. A tomu se vlastně říká ekonomika. I když ekonomika není jenom tohle, není tak jednoduchá. Je to hodně složitá věc. Jsou v ní i dotace, i subvence, i důchody, i příspěvky pro rodiny s dětmi, pro nezaměstnané, pro zdravotně a tělesně postižené a tak dále.

To všechno a spousta dalších věcí musí v ekonomice fungovat. Jinak by se ekonomika zhroutila. A to by bylo špatné pro každého. Protože my lidi jsme na ní závislí. I když třeba vůbec netušíme, jak moc závislí.